schwarzonteigeningsadviezen

Onteigening biedt ook kansen!

Uit ervaring weten wij hoe bedreigend een onteigening kan overkomen zeker als u een sterke emotionele band heeft met uw onroerend goed. U kunt er dan ook van op aan dat wij de rechtmatigheid, noodzaak en urgentie van een onteigening grondig zullen toetsen.

Onze dertig jaar ervaring, deskundigheid en vasthoudendheid staan daarnaast borg voor de maximale schadeloostelling die juist die andere woning of betere bedrijfs- winkellocatie voor u mogelijk maakt.